Henkilökunta

Ammattilaisia lasten tukena

              Henkilökunta

Riikka Nivajärvi Yrittäjä, toimitusjohtaja

Riikka on filosofian maisteri pääaineena biolääketiede ja terveystieteiden maisterin opinnot loppusuoralla kansanterveystieteen pääaineesta. Opintoja on kertynyt myös liikuntalääketieteestä, ravitsemustieteestä ja urheiluravitsemuksesta sekä hän opiskelee ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Riikalla on useiden vuosien kokemus ihmisen aivotoimintojen tutkimisesta ja lisäksi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista terveyden edistämisen opintojen myötä on tullut sydämen asia. Yrittäjyyden ohella hän toimii myös lääketieteen koulutusohjelmassa yliopisto-opettajana. Erityisesti Riikka haluaa toimia lasten ja nuorten  psyykkisen hyvinvoinnin parissa.

Tarja Rossinen, Yrittäjä, palvelujohtaja

Tarja on yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, lisäksi ammatillisten aineiden opettaja sekä työnohjaaja. Työkokemusta on kertynyt sosiaalityöstä / lastensuojelusta noin 25 vuotta. Tarja on toiminut esimiestehtävissä 15 vuotta useassa eri kunnassa sekä johtanut useampaa lastensuojelulaitosta. Lastensuojelu ja sijaishuolto on tullut tutuksi useasta eri näkökulmasta. Lastensuojelu on aina ollut Tarjalla sydämen asia. 

Rauni Kainulainen, Perhekodin äiti

Rauni on tehnyt pitkän uran sijaisvanhempana ja perhekodin äitinä. Aikaisemmin myös yrittäjänä. Rauni on ollut kaupallisessa työssä sekä esimiehenä eri paikoissa, hän on myös tehnyt työnohjausta perhehoitajille. Rauni on koulutukseltaan sosionomi AMK, sekä suorittanut psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon sekä nepsyvalmentajakoulutuksen. Lisäksi hän on aktiivisesti tehnyt täydennyskoulutuksia. Perhekodin äitinä Rauni toiteuttaa turvallista perheen arkea, kunnioittavaa kohtelua sekä positiivista ajattelutapaa. Hän on itse rehellinen, avoin, kannustava sekä helposti lähtestyttävä. Rauni harrastaa laulua ja saa lapsetkin usein laulamaan. Myös villasukkia syntyy nopsaan tahtiin. Hänelle tärkeitä asioita ovat lapset, eläimet ja luonto.

Mauri Kainulainen, Perhekodin isä

Mauri on tehnyt pitkän uran sijaisvanhempana ja perhekodin isänä. Aikaisemmin hän on ollut myös autoalalla ja esimiehenä useassa paikassa. Hän on ollut myös mukana Nuorten palvelupisteen ja selviämisaseman toiminnassa. Maurilla on lähisuhdeväkivalta-, pride-, ja kotipalvelukoulutus. Hän on luonteeltaan rauhallinen ja helposti lähestyttävä, sekä on aina lasten tukena. Maurin tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia kiinteistöistä ja kulkuneuvosta. Maurille tärkeitä ovat lapset, eläimet ja luonto.

Veera, ohjaaja

Veera on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Hän on työskennellyt Pääskylässä jo useamman vuoden ajan. Veera on myös suorittanut perhearviointikoulutuksen sekä koulutuksen kiintymyssuhteen merkitys lapsuudessa. Veera tykkää erityisesti itsensä kehittämisestä ja lasten sekä nuorten kanssa puuhastelusta, kuten luonnossa liikkumisesta.

Lotta-Mari, ohjaaja

Lotta-Mari on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja kokemusta ennen Pääskylässä työskentelyä on kertynyt kehitysvammatyöstä. Lotta-Marilla on myös ensiapukoulutus sekä alkusammutuskoulutus. Lotta-Marin lempparipuuhaa lasten kanssa on askartelu ja palapelien teko.  

Leena, ohjaaja

Leena on koulutukseltaan lastenhoitaja sekä lasten- ja nuorten erityisohjaaja. Vuosien varrella Leena on suorittanut lisäkoulutuksia, mm. kasvatustieteen perusopinnot ja nepsyvalmentajan koulutuksen. Leenalle on kertynyt työkokemusta lastensuojelun eri yksiköissä noin 15 vuotta. Vapaa-ajalla Leena tykkää liikkua luonnossa ja haluaa innostaa myös nuoria kokeilemaan eri liikuntamuotoja.