Henkilökunta

Ammattilaisia lasten tukena

              Henkilökunta

Riikka Nivajärvi Yrittäjä, toimitusjohtaja

Riikka on filosofian maisteri pääaineena biolääketiede ja terveystieteiden maisterin opinnot loppusuoralla kansanterveystieteen pääaineesta. Opintoja on kertynyt myös liikuntalääketieteestä, ravitsemustieteestä ja urheiluravitsemuksesta. Riikalla on useiden vuosien kokemus ihmisen aivotoimintojen tutkimisesta ja lisäksi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista terveyden edistämisen opintojen myötä on tullut sydämen asia. Erityisesti Riikka haluaa toimia lasten ja nuorten  psyykkisen hyvinvoinnin parissa.

Tarja Rossinen, Yrittäjä, palvelujohtaja

Tarja on yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, lisäksi ammatillisten aineiden opettaja sekä työnohjaaja. Työkokemusta on kertynyt sosiaalityöstä / lastensuojelusta noin 25 vuotta. Tarja on toiminut esimiestehtävissä 15 vuotta useassa eri kunnassa sekä johtanut useampaa lastensuojelulaitosta. Lastensuojelu ja sijaishuolto on tullut tutuksi useasta eri näkökulmasta. Lastensuojelu on aina ollut Tarjalla sydämen asia. 

Anna Tornikoski, Perhekodin äiti

Anna on ennen Pääskylään muuttoa toiminut lastensuojelun sijaishuollossa niin eri laitoksissa sairaanhoitajana kuin  päivystävänä sijaisvanhempanakin. Anna opiskelee ratkaisukeskeiseksi Nepsy-valmentajaksi ja on käynyt Pride-valmennuksen sekä muita lastensuojeluun ja perhehoitoon liittyviä lisäkoulutuksia. Perhekodin vanhempana hän kokee tärkeäksi ylläpitää kodissa strukturoitua, kuntouttavaa ja leppoisaa arkea, jossa avoimuus, rehellisyys ja toisten kunnioittaminen ovat keskiössä. Annasta on mukava hoitaa lasten kanssa perheen kissoja ja koiria, kutoa kirjoneulesukkia ja kasvattaa viherkasveja.

Kari Tornikoski, Perhekodin isä

Kari on toiminut aiemmin päivystävänä sijaisvanhempana ja käynyt Pride-valmennuksen. Ennen perhekotivanhemmaksi ryhtymistä Kari toimi vuosia yrittäjänä. Kari on kätevä käsistään ja kaikenlainen puuhastelu lasten kanssa on hänelle luontaista yhdessäoloa. Kari on luonteeltaan puhelias ja jaksaa keskustella lasten kanssa pitkät tovit. Kasvatus- ja hoitotyön lisäksi Karin vastuulla on Pääskylän kiinteistön ja rakennusten kunnossapito sekä huolto.

Veera Bolodin, ohjaaja

Veera on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Hän on työskennellyt Pääskylässä jo useamman vuoden ajan. Veera on myös suorittanut perhearviointikoulutuksen sekä koulutuksen kiintymyssuhteen merkitys lapsuudessa. Veera tykkää erityisesti itsensä kehittämisestä ja lasten sekä nuorten kanssa puuhastelusta, kuten luonnossa liikkumisesta.

Lotta-Mari Voutilainen, ohjaaja

Lotta-Mari on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja kokemusta ennen Pääskylässä työskentelyä on kertynyt kehitysvammatyöstä. Lotta-Marilla on myös lääkelupakoulutus sekä alkusammutuskoulutus. Lotta-Marin lempparipuuhaa lasten kanssa on askartelu ja palapelien teko.